Co słychać?

Piszecie Państwo listy na adres: ostrze.wordpress@gmail.com z pytaniem co słychać w sprawie celestynowskiego referendum o odwołanie wójta?

Na dzień dzisiejszy możemy (opierając się na faktch) napisać tak:
– wszelkie dokumenty, potrzebne do podjęcia decyzji przez Wojewodę Mazowieckiego
są przesłane do Warszawy;
– minęło kilka tygodni i ocena zasadności podjęcia uchwały przez Radę Gminy Celestynów
o przeprowadzeniu referendum z pytaniem czy chcecie Państwo odwołania
czy zatrzymania na stanowisku wójta Stefana Traczyka, jest obecnie przedmiotem
badania działu prawnego wojewody;
– wkrótce powinniśmy poznać orzeczenie w tej sprawie, niemniej jednak oficjalna
informacja nie musi pojawić się przed Świętami Bożego Narodzenia 2012… aby święta
minęły jeszcze bez atmosfery referendalnej. Jeśli do referendum dojdzie, to raczej
odbędzie się ono już w roku 2013 …może na wiosnę?

Czekajmy cierpliwie.  Historia podjęcia uchwały referendalnej TUTAJ. A co na bieżąco?

4 grudnia 2012, godz. 18:00 w Urzędzie Gminy – posiedzenie Komisji Finansów
i Inwestycji
5 grudnia 2012, godz. 18:00 w Urzędzie Gminy – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Pomocy Społecznej
6 grudnia 2012, w trakcie dnia w jednej ze szkół w Celestynowie – Dziecięca Sesja
w ramach obchodów 60 lecia
gminy
6 grudnia 2012, godz. 18:00 w Urzędzie Gminy – Sesja Rady Gminy Celestynów

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach na sesji. Czy wójt będzie pracować nad swoim wizerunkiem w oczekiwaniu na referendum? Czy pojawią się jakieś populistyczne uchwały naprawiające wizerunek wójta? Jak zachowają się radni w sytuacji gdy wójt już rozpoczął kampanię referendalną (świadczą o tym artykuły w prasie i odwiedziny mieszkańców)? Czy wójt coś przeczuwa lub już coś wie? Czy na sesji będą już omawiane kwestie budżetu na 2013 rok?

Reklamy