Proste słowo „dziękuję” nie dla Radnych

Tuba propagandowa urzędu donosi:

„[…] uroczyste otwarcie szatni w Zespole Szkół w Celestynowie (odbyło się) 4 stycznia. Prócz wójta Stefana Traczyka i dyrektor szkoły Doroty Stańczak wstęgę przecinał Kamil Abramowicz – członek rady samorządu uczniowskiego szkoły.”
„[…] Widać, że te 80 tysięcy złotych włożone w remont pomieszczenia i nowe szafki zostało dobrze wydane. […] wierzę, że (szatnia) posłuży teraz na długie lata – mówił po uroczystości wójt Stefan Traczyk, który pomógł w realizacji tego przedsięwzięcia.”

Posypały się podziękowania i dyplomy ale… nie dla radnych. A czy ktokolwiek z dyrekcji, uczniów, urzędników i mieszkańców zdaje sobie sprawę jaką drogę przechodzi decyzja
o wydaniu pieniędzy np. na szkolne szafki? Gdzie pomysł szatni rozpoczął się i kiedy oraz przy jakiej okazji dyskutowano nad nim? Następnie jacy to ludzie w samorządzie potrzebni byli aby pieniądze zostały wydane? Kto wspierał inicjatywę i zabiegał o jej realizację?

Drodzy mieszkańcy, uczniowie, pracownicy instytucji gminnych… wybieracie 15-tu radnych i jednego wójta. Radni pracują w komisjach stałych Rady Gminy: Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Infrastruktury i Porządku Publicznego, Finansów
i Inwestycji oraz Rewizyjnej. Radni pracują za symboliczne diety poza swoją pracą zawodową w przeciwieństwie do etatowego wójta. Słowo dziękuję dla Waszych radnych pada zbyt rzadko z ust wyborców a jeśli już w ogóle to nie ma ono szans przebicia się
na dyplomy i oficjalne pompy. Dziękujemy panu „GIGI” (autorowi propagandowych tekstów) za „dostrzeganie” roli Radnych w życiu samorządu. Jak się głębiej zastanowić
to po co urzędnikom radni? Przecież tylko ci „niedobrzy i niewidzialni ludzie” patrzą na ręce
i przeszkadzają w rządzeniu… Podziękujmy czasem naszym przedstawicielom, naszym znajomym w Radzie. To oni nas tam reprezentują:

– Zbigniew Konefał – Dyzin, Jatne
– Malwina Klejn – Celestynów
– Leszek Gąsiorowski – Stara Wieś
– Krzysztof Garliński – Zabieżki
– Jacek Strzeżysz – Celestynów
– Marian Celiński – Podbiel
– Stanisław Pawlak – Regut, Tabor
– Jacek Poplewski – Dąbrówka
– Robert Wicik – Glina
– Tadeusz Floriańczyk – Pogorzel
– Izabela Filipowicz-Żaroń – Celestynów
– Łukasz Winiarski – Celestynów
– Romuald Ziętala – Celestynów
– Paweł Felczyk – Ostrów

Wszyscy radni byli ZA szatnią w Gimnazjum ale wg „GIGI”pomagał w realizacji tylko pan wójt. Szkoda, ze to samo wypisane jest na dyplomie. Smutne, przykre ale prawdziwe. Radni pamiętają o wyborcach ale czy wyborcy pamiętają o radnych? A może coś zmieniło się w referacie promocji w urzędzie. Jakieś przetasowania przed referendum? Znów będziemy otwierać konserwę a w środku będzie zdjęcie Pana wójta? Panie GIGI… litości.

Całość z oficjalnego serwisu pana wójta: TUTAJ

Reklamy