Stawki za ścieki i wodę w Gminie Celestynów – zestawienie (czy jesteśmy bogaci?)

Ponieważ rozpoczęła się kampania referendalna, my mieszkańcy gminy będziemy adresatami coraz częstszych informacji, mającymi przekonać nas do głosowania na TAK
lub przeciw w referendum lokalnym 24.02.2013 r. w sprawie odwołania wójta Stefana Traczyka ze stanowiska.

Dużym zainteresowaniem czytelników naszego serwisu okazała się  konfrontacja opłat
za wodę i ścieki opracowana przez celestynow.org (tzw. GCO): TUTAJ
cyt.: „Wiele osób, czytając stanowisko wójta w sprawie braku zgody Rady Gminy na obniżkę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzane ścieki w nadchodzącym roku, zastanawia się o co tym „złym” radnym chodzi…”

Uzupełniamy opis pozornych oszczędności, do których odniosła się Rada Gminy w swoim oświadczeniu o poniższe zestawienie blisko 467 miejscowości. Przypominamy, że stanowisko Rady (opisywane TUTAJ) wójt postanowił zaskarżyć, ponieważ prawdopodobnie źle się według niego stało, że pozorna obniżka wyszła na jaw. Przypominamy też, że pomimo oprotestowania stanowiska Rady, wójtowi nie przeszkodziło upublicznienie własnego oświadczenia w tej sprawie. Czyli, nie zgadza się on z podjętą uchwałą ale nie widzi on żadnych przeciwwskazań aby w swoim stanowisku opisać własny punkt widzenia i przy okazji upublicznić informacje na temat zarobków jednego z radnych. Skąd my to znamy…

Obiecane zestawienie 467 miast TUTAJ.

Z naszymi stawkami, plasujemy się w czołówce stawki. Około 10 miejsca na 467 miejscowości! Jesteśmy zamożnymi odbiorcami świadczeń komunalnych? Kolumny zestawienia można filtrować klikając na ich nazwę w nagłówku tak aby czytać od najwyższej do najniższej wartości i odwrotnie. Gmina Celestynów nie jest ujęta w zestawieniu ale łatwo sobie ją umiejscowić. Obecnie u nas wygląda to tak (za GCO):

rok 2013

                             wartość w zł netto

m3 wody

2,45

abonament woda

6,00

m3 ścieków

11,57

 

abonament ścieki

3,00

Średnia z zestawienia w zł netto (wg  www.cena-wody.pl) to:

Średnia 3,41 5,43
 woda ścieki
 m3  m3
Minimum 1,60 1,90
Maksimum 14,48 31,73

Całe zestawienie 467 miast TUTAJ.

Wójt uważa, że stawki i tak wejdą w życie. I weszły. Radni to oprotestowali wiedząc, że niewiele mają na to wpływu aby to zmienić (prawnie). Protest radych został zaskarżony.

Reklamy