Na sesji 17.01.2013 r.: Stanowisko Rady Gminy Celestynów w sprawie Referendum i wykaz członków komisji referendalnych

Obszerniejsza relacja z nadzwyczajnej sesji w dniu 17.01.2013 r. wkrótce. Poniżej tekst przyjętego w głosowaniu: 10 ZA, 3 wstrzymujące się  i 0 przeciw głosów (przy obecności 13 radnych) stanowiska Rady Gminy (kliknij poniższy link):

Stanowisko_Rady_Gminy
w_sprawie_Raferendum_gminnego
odwołanie_wójta_Stefana_Traczyka

Załącznik do Uchwały Rady Gminy w sprawie powołania komisji referendalnych:

Wykaz imienny kandydatów do Gminnej i Obwodowych Komisji do spraw Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Celestynów przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 24 lutego 2013

Reklamy