Nadesłane przez mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy!

Z uwagą śledzę dokonania Wójta w czasie sześcioletniej kadencji.
Pragnę w punktach wymienić część zadań, które powinny być chociaż w części zrealizowane:

1. Budowa przedszkola.
2. Budowa oczyszczalni ścieków.
3. Modernizacja ośrodka zdrowia /rozbudowa,komputeryzacja/.
4. Rozbudowa biblioteki.
5. Pozyskiwanie inwestorów.
6. Wykorzystanie funduszy unijnych.

Żaden z tych punktów nie został zrealizowany.
Praca Działu Inwestycji pod kierownictwem Wójta jest chaotyczna i bez żadnego planu
a pracownicy rządzą się swoimi prawami.
Wizytówką dobrego gospodarza są rozlatujące się schody przy wejściu do gminy.
“Jak Cię widzą tak piszą”.

Prosimy Pana Traczyka by zachowywał się z godnością i nie wywierał nacisku na mieszkańców przed referendum.

Celestyn.   Nazwisko i mail do wiadomości redakcji.

Reklamy