Nadesłane przez mieszkańców. „Gruszki Wójtówki Traczykówki”.

„Gruszki Wójtówki Traczykówki”

Mieszkańcy Celetynowa! Czytając Celestynkę mógłbym się fascynować osiągnięciami Gminy, ale tak nie jest. Prawda jest  zgoła inna. Dokonań Wójta nie widać.  Czytając (papierową) Celestynkę to szereg kłamstw. Osiągnięcia Wójta to szafki w szkole. Pytanie dlaczego dopiero przed referendum Wójt powołał zastępcę? Obecnie praca Gminy za nasze pieniądze polega na kampanii wyborczej przed referendum. Obietnic Wójta nie (ma) końca a po wygranych wyborach będzie jak zwykle nic.

Pan Radny ze Starej Wsi sam w wywiadzie do (papierowej) Celestynki przyznał,
iż konieczna jest modernizacja Ośrodka Zdrowia i budowa oczyszczalni ścieków.
Rada nie jest organem wykonawczym a za obietnice wyborcze odpowiedzialny jest Wójt. Bardzo proszę nie dajmy się oszukać ładnym zdaniom.

Celestyn
Nazwisko i imię oraz mail do wiadomości redakcji

Reklamy