Strach ma wielkie oczy a kłamstwo krótkie nóżki czyli mit czasu pracy komisarza wyborczego po referendum.

Komisarz? Tak, ale tylko na maksymalnie 3 miesiące po referendum na TAK! A co potem?

Mając na uwadze dochodzące pogłoski, odnośnie zła koniecznego, czyli zarządu komisarycznego po ewentualnym odwołaniu wójta przed upływem kadencji, w wyniku referendum gminnego, które  odbędzie się 24 lutego 2013 roku – prezentujemy wytyczne ustawowe, które jednoznacznie zaprzeczają doniesieniom o głoszonym przez wójta twierdzeniom. Pragniemy poinformować  jednocześnie, że funkcja komisarza jest proponowana w pierwszej kolejności pracownikom Urzędu Gminy, tj. zastępcy wójta, sekretarzowi i wreszcie skarbnikowi gminy. W przypadku odmowy wyżej wymienionych nominowana jest osoba „z zewnątrz” i z całą pewnością nie będzie to p. Tomasz Atłowski,
o czym już wcześniej Państwa powiadomiliśmy, zamieszczając „List otwarty” jego autorstwa. Ważną informacją jest również fakt, że organ stanowiący, czyli Rada Gminy Celestynów w okresie zarządu komisarycznego będzie wypełniać swoje obowiązki, w tym kontrolne, w dotychczasowym trybie.

Zapraszamy do lektury obalającej kolejne mijanie się z prawdą pana wójta w rozmowach
z mieszkańcami, o których dowiadujemy się codziennie na ulicach naszej gminy. To na jak długo może być w gminie komisarz? Otóż 90 dni…

Wybory przedterminowe wójta

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych wójta odbywa się na zasadach określonych w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w Ordynacji wyborczej zgodnie
z art. 28d ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym.

 1.     USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Art. 28d

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 24b ust. 6. (czyli Ordynacja wyborcza)

2. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się także wtedy, jeżeli data wyborów miałaby przypaść w okresie dłuższym niż 6 a krótszym niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta i rada w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta podejmie uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów.

2.     USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta

Art. 5

2. Przedterminowe wybory wójta zarządza Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, w trybie określonym w art. 26 ustawy, o której mowa
w
art. 2 ust. 2 (czyli Ordynacji wyborczej), z zastrzeżeniem ust. 2a.

2a. Jeżeli uchwała rady o wygaśnięciu mandatu wójta została zaskarżona do sądu administracyjnego, przedterminowe wybory wójta zarządza się i przeprowadza w ciągu
60 dni od dnia uprawomocnienia wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę.

Art. 2

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw.

Wybory przedterminowe wójta są zarządzane w sposób określony
w art. 26 Ordynacji wyborczej.

3.     USTAWA z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw

Art. 26.

1. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów danej rady przed upływem kadencji
z przyczyn określonych w ustawach, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu
90 dni  od wystąpienia tej przyczyny.

Źródło: Wykaz aktów prawnych związanych z przedterminowym wyborem wójta
Więcej o powodach referendum tutaj: DLACZEGO REFERENDUM?

Reklamy

Dodaj swój komentarz. Podanie swoich danych jest dobrowolne. Komentarz pojawi się po zatwierdzeniu przez moderatora.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s