Zrobieni w balona… a może w Bilona?

No i proszę bardzo – doczekaliśmy się czegoś, co trudno nazwać polemiką, ale mamy oficjalną odpowiedź z obozu Stefana Traczyka na nasz tekst, pt. „Barwy kampanii c.d.”,
(opisana odpowiedź na końcu niniejszego tekstu)

w którym zarzuciliśmy autorowi  artykułu (panu Bilonowi), zamieszczonemu
w styczniowym wydaniu „Celestynki”, manipulację i wprowadzanie w błąd opinii publicznej.
Z trzech przedstawionych przez nas zarzutów autor odniósł się raptem tylko do jednego
z nich, i tak starając się przy tym ukryć za zasłoną stworzoną z treści rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody.

Skoro w dwóch pozostałych przypadkach racja była po naszej stronie (!), to dlaczego akurat w tym miałoby być inaczej? Żeby lepiej zobrazować sytuację zamieszczamy zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Celestynów w dniu 6 grudnia 2012r.(pobierz plik)Proszę łaskawie zauważyć co zostało zaznaczone pogrubioną czcionką w porządku obrad sesji:

„[…]Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów:

1.Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, […]”

Czy Rada Gminy podjęła tą uchwałę? Nie! Skutek – stawki, na mocy art. 24 ust.8 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, weszły w życie
z dniem 1 stycznia 2013 roku. I nie jest to wcale, jak twierdzi wójt „dobra wiadomość”, tylko następstwo podjętej przez radnych decyzji o niezatwierdzeniu zaproponowanych przez niego taryf! Tak się po prostu dzieje, ale można coś na tym ugrać, jeśli przedstawi się całą sprawę w odpowiednim świetle – prawda Panie  Wójcie? Zresztą sam Pan napisał –
„W związku z odrzuceniem uchwały w sprawie obniżki stawek opłat za usługi wodno kanalizacyjne […]”. Osobiście nie przypominam sobie, aby Rada Gminy procedowała uchwałę w sprawie obniżki stawek opłat za usługi wodno kanalizacyjne, co też sugeruje wypowiedź Pana Wójta. Już sam przywołany cytat wskazuje na manipulację poprzez świadome użycie zmienionej nazwy uchwały, co ma wywołać określony skutek wsród odbiorców.

Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) Art. 24, ust.8.
Jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, taryfy zweryfikowane przez wójta wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.

Czymże jest zatem to nieszczęsne stanowisko rady? Otóż jest tylko i wyłącznie przedstawieniem argumentów, przedstawieniem aspektów swojej, kolegialnej decyzji
i konsekwentnego wyrażenia swojego zdania w temacie niepodjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków! W świetle przytoczonego przez Bilona cytatu należałoby rozumieć, że rada przyjmując stanowisko odmówiła zatwierdzenia proponowanych przez wójta taryf.
Nic bardziej mylnego! Ażeby odmówić zatwierdzenia taryf radni musieliby wykazać,
że zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami! Radni najzwyczajniej w świecie nie podjęli  uchwały, co zgodnie z przepisami prawa ma swoje skutki w tym, że taryfy te stają się obowiązującymi, po upływie ustawowego terminu.

A zatem, drogi Bilonie -i co z tego, że wojewoda napisał? Stanowisko Rady Gminy nie ma skutków prawnych!!! Powtarzam – jest jedynie formą wyrażenia przez radę swojego zdania, którego nic nie zmieni – nawet rozstrzygnięcie nadzorcze. Fakt. Zapominamy
o najważniejszym. Zapominamy o samej treści tego stanowiska. Sformułowania typu:

„[…] W świetle powyższych postanowień, oraz w świetle zagadnień ekonomicznych prowadzonej gospodarki wodno-kanalizacyjnej przez Gospodarkę Komunalną i Wójta Gminy Celestynów – Rada Gminy Celestynów wyraża swoją stanowczą dezaprobatę
dla działań wyżej wymienionych podmiotów w zakresie ustalania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013. […]”
,
czy też „[…] Symboliczna obniżka taryf na 2013 rok zasługuje na miano manipulacji opinią publiczną i w pełni obnaża roszczeniową politykę prowadzoną
przez Wójta względem mieszkańców Gminy Celestynów.[…]”
, albo „[…] Propozycja symbolicznej obniżki zakrawa na śmieszność i jest odczytywana przez Radę Gminy,
jako próba populistycznego odnowienia nadszarpniętego wizerunku Wójta […]”

i wreszcie „[…] W roku 2012 mieszkańcy Celestynowa płacili jedne z najwyższych stawek za wodę i ścieki w kraju! Dlaczego tak się dzieje? Z powodu nieporozumienia z OPWiK? Zdaniem Rady świadczy to o niemocy negocjacyjnej Pana Wójta i pracowników UG.
Z powodu wieloletniej stagnacji w przedmiotowym temacie i biorąc pod uwagę, zataczający coraz szersze kręgi, kryzys gospodarczy, należy zadać pytanie – czym,
jako mieszkańcy, sobie na to zasłużyliśmy? […} Panie Wójcie – jak długo jeszcze za błędy Pana kadencji będą płacili podatnicy? […]”
  – zapewne spędzały sen z powiek Pana Wójta.

Dlatego też odrobina logiki i trzeźwego spojrzenia wystarczy, aby zauważyć, że zagadnienie zostało przedstawione w papierowej „Celestynce” w sposób „wygodny” tylko dla jednej
ze stron – publicznie i za Twoim, Bilonie, pośrednictwem.

Ważniejsze w tym przypadku od rozstrzygnięcia nadzorczego są być może słowa samego wójta, zamieszczone na stonie CIS-u: Na sesji rady gminy 6 grudnia Robert Wicik (Glina) projekt odczytał, ale przez żadnego z radnych nie został on podpisany. Tak więc niby jest projekt stanowiska, ale też jakby go nie było. Albo też mamy do czynienia z anonimem, stworzonym przez kogoś kto boi się ujawnić.”. Oficjalnie twierdzi więc jedno, ale pisać nakazuje coś innego? Na stronie internetowej jedna teza, w papierowej „Celestynce” druga, a rozstrzygnięcie nadzorcze jest kolejną, dodatkową i namacalną tarczą, za którą można się schować i głośno krzyczeć, że Traczyk działa zgodnie z prawem? Komu i w co mają wierzyć mieszkańcy? Postawa godna politowania…

Należy przypuszczać, że kłopoty ze zrozumieniem omawianego tematu powodują, że Bilon pisze to – w co wierzy, albo wierzy w to – co pisze. Relacjonowanie tak ważnych społecznie spraw wymaga zgłębienia tematu, pochylenia się nad nim i przekazania w czytelny, obiektywny i zrozumiały dla odbiorców sposób – bez podtekstów i niedomówień, a z tym właśnie mamy do czynienia w artykule zamieszczonym w papierowej „Celestynce”.

Na koniec jeszcze jedna refleksja. Leżącego się nie kopie, ale Bilon mimo tego,
że sprowadzony do parteru – ciągle syczy i kąsa. Panie dziennikarzu – Pański warsztat pozostawia dużo do życzenia. Bezmyślne powoływanie się na ogólnie dostępne dokumenty, cytowanie fragmentów wyjętych z kontekstu i nieadekwatnych do sytuacji, zupełny brak obiektywizmu oraz nierzetelność, jaka została zaprezentowana, każe wątpić w szlachetność przedstawianych sformułowań i zapewnień, a powoływanie się na mieszkańców,
który „zdecydują o dalszych losach Urzędu Gminy w Celestynowie” – niestety,
ale przedstawia autora tych słów jako zupełnego laika, jeśli chodzi o naszą najbliższą przyszłość. Urząd Gminy w Celestynowie był, jest i będzie – nawet kiedy Stefan Traczyk już go opuści.

Odpowiedź: publikacja CIS: Cyt.: „Barw kampanii nie należy mylić z barwami wojennymi

2013-02-02 12:04:44
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego zamieszczone na 22 stronie miesięcznika samorządowego „Celestynka” zawiera główny wątek pięcio stronicowego dokumentu z dnia 10 stycznia 2012 roku. Zapewniam, iż artykuł podany do publicznej informacji nie zawiera niczego odbiegającego od stanowiska wojewody zawartego w niniejszym rozstrzygnięciu.
Wojewoda stwierdza jednoznacznie nieważność uchwały Rady Gminy Celestynów z dnia 6 grudnia 2012 r.
Nr 221/12 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Celestynów związanego z taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013. W uzasadnieniu czytamy: „Wskazanie w podstawie prawnej uchwały przepisu ogólnokompetencyjnego oraz przepisu Statutu nie zwalnia Rady Gminy
z obowiązków ustawowych. Przy odmowie zatwierdzenia taryf Rada powinna wykazać, który przepis prawa został naruszony i precyzyjnie wskazać 
na czy owo naruszenie polega”, oraz „Odmowa zatwierdzenia taryf nie może być oparta wyłącznie na subiektywnej ocenie wysokości zaproponowanej taryfy lub na samym przekonaniu, że sporządzone one zostały na podstawie nierzetelnych kalkulacji i danych – wymaga natomiast wykazania jej nielegalności.
Zalecam więc aby nie rozpisywać się na forach internetowych na temat dokumentacji, 
z którą nie miało się okazji szczegółowo zapoznać. Wspomniany „głęboki wdech” przed ostrym wyrażaniem swoich osobistych opinii należy wykonać trzykrotnie. Emocje jakich dostarcza zbliżające się referendum powodują, iż niektóre osoby nie radzą sobie z tą presją 
i w bezsilności działania zajmują się obrzucaniem epitetami wszystkich pracowników urzędu oraz obecnego wójta. Tego typu postępowanie na pewno nie sprzyja opinii okolicznych gmin na temat naszej jednostki a za razem całej gminy. Podważanie kompetencji innych osób nie jest sposobem na wyjaśnienie własnych pomyłek czy niedociągnięć.
Pewność co do określenia „SZACH MAT” istnieje wyłącznie w wyobrazi zwolenników referendum. Ostateczne słowo należy jednak do mieszkańców bo to oni zadecydują  o dalszych losach Urzędu Gminy w Celestynowie.
Podkreślam ponownie, że artykuł w Celestynce nie zawierał żadnego przekłamania
a zwłaszcza domniemanej perfidnej manipulacji. Zawarte w nim są jedynie fakty.
Bilon”
STANOWISKO JAKO ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY:
Uchwaly w sprawie stanowiska str 2 copy

Uchwaly w sprawie stanowiska str 3 copy


STANOWISKO RADY W SPRAWIE TARYF  opisywaliśmy już wcześniej TUTAJ.

Reklamy

Dodaj swój komentarz. Podanie swoich danych jest dobrowolne. Komentarz pojawi się po zatwierdzeniu przez moderatora.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s