Coraz dłuższy nos Pinokia/Bilona w sprawie stawek za ścieki i wodę

Pamiętacie Państwo wpis na temat manipulacji informacją o stawkach za ścieki?
(poprzedni tekst tutaj „Barwy kampanii c.d.„)
oraz (poprzedni tekst „Zrobieni w balona a może w Bilona?”)

Autorowi artykułu Bilonowi czyli p. Andrzejowi Mrozowskiemu – najprawdopodobniej, konsekwentnie myliło się stanowisko Rady w sprawie stawek z Uchwałą w sprawie zatwierdzenia stawek za ścieki…

Przypomnijmy fragment wpisu:

Bilon (najprawdopodobniej pan redaktor naczelny) w papierowej Celestynce pisał:
„Na sesji 6 grudnia 2012 roku Rada Gminy Celestynów podjęła uchwałę
w sprawie stanowiska Rady Gminy Celestynów związanego z taryfami
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013. Radni nie zgodzili się w niej na obniżkę stawek za wodę i ścieki zaproponowaną przez wójta. Wojewoda mazowiecki przychylił się z kolei do stanowiska wójta, krytykując radę.”

Następnie fragment analizy w/w tekstu Bilona na niniejszym blogu:
” […]  owszem, Rada Gminy na przytoczonej sesji podjęła uchwałę
w sprawie wspomnianego stanowiska, ale od kiedy, Panie Wójcie, przyjęcie stanowiska jest równoznaczne z zatwierdzeniem czegokolwiek – tak, jak raczył Pan to napisać?  A zatem – bzdura pierwsza! Stanowisko to, tylko i wyłącznie, wyrażenie opinii i swojego zdania
w określonym temacie! I Rada Gminy ma do tego pełne prawo!”

Potem pan Bilon:
„Wojewoda stwierdza jednoznacznie nieważność uchwały Rady Gminy Celestynów
z dnia 6 grudnia 2012 r.Nr 221/12 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Celestynów związanego z taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013.”

Analiza tekstu:
„A zatem, drogi Bilonie -i co z tego, że wojewoda napisał? Stanowisko Rady Gminy nie ma skutków prawnych!!! Powtarzam – jest jedynie formą wyrażenia przez radę swojego zdania, którego nic nie zmieni – nawet rozstrzygnięcie nadzorcze. Fakt. Zapominamy
o najważniejszym. Zapominamy o samej treści tego stanowiska. […]
Należy przypuszczać, że kłopoty ze zrozumieniem omawianego tematu powodują, że Bilon pisze to – w co wierzy, albo wierzy w to – co pisze. Relacjonowanie tak ważnych społecznie spraw wymaga zgłębienia tematu, pochylenia się nad nim i przekazania w czytelny, obiektywny i zrozumiały dla odbiorców sposób – bez podtekstów i niedomówień, a z tym właśnie mamy do czynienia w artykule zamieszczonym w papierowej „Celestynce”. […]
Dlatego też odrobina logiki i trzeźwego spojrzenia wystarczy, aby zauważyć, że zagadnienie zostało przedstawione w papierowej “Celestynce” w sposób „wygodny” tylko dla jednej
ze stron – publicznie i za Twoim, Bilonie, pośrednictwem.”

Dlaczego o tym przypominamy?

Oto poniżej oficjalny wyciąg z protokołu z sesji Rady Gminy 6 grudnia, gdzie wyraźnie oddzielona jest kwestia stanowiska Rady od Uchwały Rady. Protokół ten stanowi niezbity dowód potwierdzający informacyjną przepaść pomiędzy tym, co mówi wójt, a tym, co mówi rada. Wnioski wyciągnijcie Państwo sami co zostało podjęte a co nie. Komu rośnie pinokiowy nos i jaką „Celestynkę” warto czytać – tą papierową czy niniejsze forum? Proponujemy hasło dla samorządowego pisma „Celestynka”: RZETELNOŚĆ to coś do czego nieustannie dążymy!

„Protokół z XXV Sesji Rady Gminy Celestynów
odbytej w dniu 6 grudnia 2012 roku

 W sesji udział wzięli:
Radni Rady Gminy Celestynów – wg załączonej listy
Wójt Gminy – Stefan Traczyk
Skarbnik Gminy – Agnieszka Kurek
Sekretarz Gminy – Dariusz Kołodziejczyk
S
ołtysi – wg załączonej listy obecności
Inne osoby zaproszone

Wiceprzewodniczący Rady Romuald Ziętala dokonał otwarcia sesji, powitał radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości. Stwierdził, iż na sali znajduje się 13 Radnych,
co stanowi  quorum niezbędne  do podejmowania  przez Radę Gminy  prawomocnych uchwał .[…]

Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów po zmianach:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawach: […]
c)  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego
odprowadzania
 ścieków,
d) przyjęcia stanowiska Rady Gminy Celestynów związanego z taryfami
dla zbiorowego
 zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
na ro k 2013, […]

Ad. pkt 2. ppkt c). 
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania   ścieków. […]

Przewodniczący Komisji Finansów i Inwestycji Paweł Felczyk powiedział, że Komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały.
 

Przewodniczący Rady Romuald Ziętala przeprowadził głosowanie imienne nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania   ścieków z autopoprawką. 

Uchwała nie została podjęta. (9 przeciw, 1 za, 3 wstrzymujące).

Ad. pkt 2. ppkt d).

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Celestynów związanego z taryfami dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013.

Przewodniczący Rady Romuald Ziętala odczytał treść stanowiska.

Przewodniczący Rady Romuald Ziętala przeprowadził głosowanie imienne
nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Celestynów związanego z taryfami dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013.

Uchwała została podjęta. (10 głosów za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące).”

Dla przypomnienia poniżej podjęte stanowisko Rady Gminy Celestynów w sprawie stawek za ścieki i wodę po odrzuceniu uchwały w tej sprawie, którą forsował wójt:

STANOWISKO JAKO ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY:
Uchwaly w sprawie stanowiska str 2 copy Uchwaly w sprawie stanowiska str 3 copy

Wcześniejsze informacje o manipulacji informacją:
Barwy kampanii c.d.
„Zrobieni w balona a może w Bilona?”

Reklamy

Dodaj swój komentarz. Podanie swoich danych jest dobrowolne. Komentarz pojawi się po zatwierdzeniu przez moderatora.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s