Proponowany porządek Sesji Rady Gminy w Dąbrówce 23 maja

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) – zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Celestynów kadencji 2010/2014 – na dzień 23 maja 2013 (czwartek), na godz. 18:00.

Sesja odbędzie się budynku OSP w Dąbrówce, ul. Strażacka 5, 05-430 Celestynów.
Proponowany porządek obrad Sesji Rady Gminy Celestynów:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum Rady oraz przyjęcie porządku obrad Sesji.
2. Wręczenie nowemu radnemu zaświadczenia o wyborze oraz złożenie ślubowania
przez radnego (kliknij: wybory uzupełniające 19 maja w okręgu numer 6).
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok,
b) dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Celestynów
na lata 2013-2022,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Celestynowie za 2012 rok,
d) wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Celestynowie,
e) oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzącej
w skład zasobu Gminy Celestynów,
f) ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Celestynów w 2013 roku”,
g) przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Celestynów,
h) zmieniająca uchwałę Nr 199/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 27 września 2012
roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat zagospodarowanie
odpadami komunalnymi.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
5. Zapytania Radnych i udzielenie odpowiedzi na zapytania przez Wójta.
6 .Wnioski lub oświadczenia Radnych.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z Sesji z dnia 25 kwietnia 2013 roku.
9. Zamknięcie obrad.

Zapraszam do udziału w obradach Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Celestynów
Romuald Ziętala

Reklamy

6 myśli w temacie “Proponowany porządek Sesji Rady Gminy w Dąbrówce 23 maja

 1. wyborca pisze:

  Drogi realisto i czytelnicy. Skuteczność radnych w związku z wichurą powinna objawić się nie po jej wystąpieniu, ale na długo przed jej wystąpieniem. Gdyby radni byli rzeczywiście skuteczni jak tak jak to Ty oceniasz, to już Wójt jako władza wykonawcza już dawno będąc zobowiązanym przez Radę Gminy systematycznie przycinałby gałęzie i wycinał drzewa stwarzające zagrożenie w przestrzeni publicznej m. in. tam, gdzie właśnie biegał jeden radny. Skoro już sam język debaty publicznej jest taki jak zaprezentowałeś, to na próżno oczekiwać by rozmowy były merytoryczne, do tego trzeba znać zakres zadań poszczególnych uczestników życia samorządowego, narzędzia jakimi dysponują i procedury ich uruchamiana. Niestety w mojej i myślę, że nie odosobnionej opinii, to co się dzieje od lat w Naszej gminie jest wypadkową stopnia przygotowania do służby publicznej na szczeblu samorządu gminnego tych, którzy otrzymali mandat do jej sprawowania.
  Takie bezrefleksyjne komentarze, które atakują wszelki głos wyrażający wątpliwość, co do słuszności postępowania Rady Gminy w konkretnych sprawach nie pozwala na patrzenie z optymizmem w przyszłość Naszej Gminy. Przypominam, że od lat 90-tych jako mieszkańcy karmieni jesteśmy informacją ze strony osób sprawujących urząd Wójta Gminy Celestynów, że głównym sprawcą braku rozwoju gminy jest Rada Gminy i poszczególni radni. Od tego samego czasu słyszymy też głosy grup radnych (wszystkich kadencji), że winnym jest osoba sprawująca urząd Wójta, która nie chce realizować światłych pomysłów radnych. Tą trzecią i zapomnianą stroną są mieszkańcy gminy, którzy mimo nieporozumień między wymienionych organów, są jednak są beneficjentami ich działalności. Bez względu na spory to my mieszkańcy odczuwamy skutki decyzji jakie jednak zapadają w formie uchwał przy współpracy radnych z Wójtem. Jakość tych wypracowanych wspólnie decyzji pozostawia wiele do życzenia, czego skutki od lat odczuwają właśnie zapomniani mieszkańcy. Spór to zjawisko konieczne w demokracji, by wypracować najlepsze dla obywateli rozwiązania. Jeżeli jednak spór nie służy temu celowi i nie dotyczy wypracowania najlepszych dla mieszkańców rozwiązań, lecz gdy służy do zaspokojenia indywidualnych ambicji i potrzeb posiadania realnej władzy lub takiego poczucia, to na takim sporze cierpią mieszkańcy. W takich okolicznościach o zaplanowanym, ukierunkowanym, zrównoważonym, kompleksowym rozwoju gminy można tylko marzyć i opowiadać. Rzeczywistość jaka spotkała Gminę Celestynów w ostatnich 23 latach jest potwierdzeniem prawdziwości wyrażonej wyżej opinii.
  Ps.
  Drogi realisto, rozmawiajmy, wymieniajmy się poglądami, spierajmy się, ale pięknie i na temat, szanując swoje odmienne zdanie. Jeżeli jesteś zadowolony z efektów działania Rady Gminy, a może i Wójta to masz do tego prawo (pamiętaj jednak, że Wójt może przedstawiać projekty uchwał, ale uchwalają lub odrzucają je i przedstawiają własne projekty właśnie radni). Im więcej będzie takich zadowolonych, tym pewniej nic nie zmieni się na lepsze, przynajmniej w skali odpowiedniej do obecnych czasów. Przykładów lepiej radzących sobie z samorządnością gmin niż nasza z roku na rok jest co raz więcej. Doszło do tego, że uchodząca w naszym powiecie za najbiedniejszą gminę Kołbiel już dawno przebiła nas w nowoczesnym myśleniu o pełnieniu misji publicznej na szczeblu samorządu gminnego. Efektem tego jest lepsza infrastruktura drogowa, kanalizacyjna, śmielsze i co ważne zrealizowane inwestycje (oczyszczalnia, czy sala gimnastyczna), większe otwarcie na nowych przedsiębiorców. Gorącym tematem może być też sprawa śmieci. Od lat Gmina Kołbiel za darmo odbierała od mieszkańców segregowane odpady. Od lipca mieszkańcy Gminy Kołbiel mimo, że mają podobną lub miejscami większą odległość do wysypiska śmieci zapłacą mniej za ich odbiór mniej niż mieszkańcy Gminy Celestynów. Skandalem jest też koszt jaki zostanie nałożony na mieszkańców Gminy Celestynów w porównaniu z kosztem jaki zapłaci faktycznie gmina Celestynów firmie Lekaro na podstawie umowy podpisanej po wygranym przetargu. Czy znajdzie się odważny, który przedstawi na tym „Niezależnym blogu” takie wyliczenie? A może to niewygodny temat i nie będzie tu poruszany? Apeluję raz jeszcze rozmawiajmy o problemach i sposobach ich rozwiązywania, a nie o sporach personalnych, kto ładniejszy, kto mądrzejszy.
  Pozdrawiam wszystkich mieszkańców i życzę Nam wszystkim lepszej przyszłości niż teraźniejszość.

 2. wyborca pisze:

  Czyli jednak chodzi o autoprezentację, a nie o efektywne zarządzanie sprawami bieżącymi i przyszłymi gminy – szkoda, bo tracimy jako gmina czas, w którym lepiej zarządzane gminy faktycznie rozwijają się ku uzasadnionemu zadowoleniu swoich mieszkańców.
  Czy odpowiedź Admina to wypowiedź administratora strony internetowej, czy przedstawiciela Rady Gminy? To istotne, bo jeżeli faktem jest, że administrator strony to jednocześnie przedstawiciel Rady Gminy, to o bezstronnym przekazie na tej stronie internetowej nie ma mowy. Zawsze będzie ona zabarwiona interesem radnych, a ten wcale nie jest równoznaczny z interesem mieszkańców. W powyższej wypowiedzi Admina (i być może radnego) duży nacisk jest położony na „Promocję”. Tak oceniana jest przez wielu mieszkańców „praca” zarówno obecnej Rady Gminy jak i Wójta – najważniejsza jest właśnie „Promocja” siebie samych, a mieszkańcy mają płacić podatki i być wdzięczni za jakiekolwiek efekty pracy Rady, czy Wójta, nawet jeśli tym efektem są prawie nic nie znaczące w skali budżetu szafki w Gimnazjum, lub inne symboliczne wydatki rzeczowe.
  Ciekawym tematem do podjęcia w publicznej dyskusji w ostatnich dniach może być remont wspomnianego Gimnazjum. Jak to możliwe, że remont szkoły, który miał wielu ojców dziś, gdy okazało się, że został wykonany źle jest sierotą? Kto jest odpowiedzialny za wydanie pieniędzy publicznych (czytaj pieniędzy mieszkańców gminy Celestynów) na remont po którym podczas burzy są zalewane pomieszczenia szkoły?
  Przy okazji burzy, to ta ostatnia z gradem zaktywizowała propagandowo przynajmniej jednego radnego, który udał się by pomóc mieszkańcom przy usuwaniu powalonych drzew i przy okazji robiąc sobie reklamę. Ciekawe kiedy ostatnio w naszej gminie był przegląd stanu drzew rosnących nad lub obok dróg i chodników? Czy radni nie mogą reagować przed wystąpieniem zagrożenia zlecając Wójtowi do wykonania bieżące utrzymanie zieleni? A może o to chodzi, by później kreować się na bohatera?
  Panowie Radni, proszę wrócić na ziemię i nie politykować, tylko rozwiązywać problemy mieszkańców tak, by pożytek z Waszej pracy był dla ówczesnych i potomnych. Tłumaczenie mieszkańcom nie podejmowania strategicznych inwestycji brakiem środków, nie ma faktycznego uzasadnienia, lecz jest wyrazem niewłaściwego przygotowania się do sprawowania mandatu. Apelu do Wójta nie kieruję, bo to już chyba nie ma sensu.
  Co do Ps. Paszkwili na tym „niezależnym blogu” jest sporo, głównie dot. Wójta, za to o radnych nie wolno się tu źle wypowiadać – jaka to niezależność? To jak demokracja w Rosji.
  Pozdrawiam.

  • realista pisze:

   Admin tłumaczy jak krowie na miedzy a ten swoje 🙂 I spać nie może: czyja ta strona? Pytanie dekady! A kto jest Adminem na celestynów.pl, kto jest Adminem na CIS bo spać nie mogę? :-)))))))) A dlaczego takie jednostronne te serwisy bo nie mam apetytu?! Co za grajdół celestynowski z okolicy Widok. Tu są fakty, których nie ma na pozostałych zakłamańcach publikujących jedynie słuszną linię naszej władzy. A co do radnych w terenie: to gdzie mają być? Siedzą w domu – źle, wyjadą do ludzi – źle. A gdzie był wójt po wichurze przewracającej drzewa? Gdzie? Przecież od się nie rozdwoi. Radni są terenowymi doradcami. Po to ich wybraliśmy. Jak kole w oczy czyjaś skuteczność to nazywasz ją promocją? Wobec tego policz zdjęcia wójta w szmatławcach. Skuteczny co? Na papierze i tylko na zdjęciach (pozowanych).

 3. wyborca pisze:

  Proszę administratorów „Niezależnego” bloga samorządowego o ustalenie przyczyny organizowania obrad Rady Gminy poza własną siedzibą (wcześniej Regut, teraz Dąbrówka). Są chyba jakieś ważne ku temu powody, ale skoro brak informacji na ten temat, to od razu na myśl przychodzi niestety kampania przed kolejnymi wyborami – inaczej trudno to wytłumaczyć. Nie ładnie bawić się w politykowanie w sytuacji, gdy wiele problemów jest nie rozwiązanych i w stanie jak przed ostatnimi wyborami. Takie postępowanie mówi wszystko o tym, kto i gdzie ma mieszkańców.
  Ps.
  Czy ten wpis też zostanie usunięty? Naprawdę wolno tu komentować negatywnie tylko Wójta, to jest „Niezależny blog”?

  • Admin pisze:

   🙂 wydaje nam się, że Sesje tylko zwyczajowo były w większości do tej pory organizowane w Urzędzie Gminy. Sesja Rady może odbywać się w budynku użyteczności pulicznej należącym do zasobów gminnych, który oferuje ku temu stosowne warunki. Według Statutu Gminy organizacją posiedzenia zobowiązany jest zająć się sam Urząd. Za kadencji poprzedniego wójta takie sesje miały już swoje miejsce poza murami budynku przy ul. Reguckiej. Co więcej, poinformowano nas, że taka forma integracji z mieszkańcami zwiększa znacznie sesyjną frekfencję w porównaniu z „niedostępną” i niedużą salą konferencyjną urzędu. Wyjazdową formę na sesji w Regucie zachwalał nawet sam wójt. Promocja Rady jak i samego wójta w terenie jest na tym samym poziomie. Szanse są jednakowe. Czy jednak wójt w terenie podczas bezpśredniej konfrontacji z mieszkańcami wypada gorzej? Mieszkańcy poznają przecież bliżej swoich radnych i samego wójta. Poza tym wyborcy mają większą odwagę w uczestniczeniu w dyskusji podczas obrad. Wydaje nam się, że wychodząc w teren do mieszkańców Rada daje wyraźny sygnał, że chce dotrzeć z informacją do jak najszerszej rzeszy wyborców. Przecież do urzędu po dziurawych schodach wejść trudno a protokoły z relacją sesji pojawiają się z dużym opóźniniem.
   Co do P.s. – ale co konkretnie nie zostało opublikowane? Paszkwili i donosów nie akceptujemy.

Dodaj swój komentarz. Podanie swoich danych jest dobrowolne. Komentarz pojawi się po zatwierdzeniu przez moderatora.

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s